WAT DOEN ONS?
 
Die NHSV is verantwoordelik vir tee na die erediens. Na die teraardebestelling van die oorledene word tee en verversings aangebied.

Die NHSV bied ook n Kersete vir die bejaardes aan asook n teeparty vir diegene wat 80 jaar en ouer is.

Insiggewende praatjies en demonstrasies word gereeld gerel, wat goed bygewoon word.
 
 
 
 
 
 
 
     
 
MEER OOR ONS
 
Ons Visie
Bedieningsplan
Ons Predikant
Kategese
 
 
 
 
 

 

NHK AUDITORUIM
 
Fasiliteite
Foto's
Gebeure
 
 
 
 
 
 
DIENSGROEPE
 
Gasvryheids Groepe
Sieke sorg
 
 
 
 
 
 
 
NHSV
 
Wie is ons?
Wat doen ons
Wanneer ons dit doen
 
 
 
 
 
 
AFKONDIGINGS
 
Prediking
Kategese
Tee
Verjaarsdae
Jeugwerk
Bybelstudie
Kerkraad
 
 
 
KONTAK ONS
 
Ds. Schalk Kok
Tel: 018 294 4966
 
E-mail: info@nhkpotchnoord.co.za
 

 
 
 
 
 

Nederduisch Hervormde Kerk Potchefstroom Noord