Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

 
 
ONS MISSIE

Om werklik Kerk van Christus te wees deur te fokus op:
viering
gemeenskap
diens
getuienis

Daarom wil die NHK as gemeenskap van gelowiges ons geloof in Jesus Christus in woord en lied vier, mense dien en van die verlossing in Christus getuig.

Op hierdie weg sal ons deurgaans die volgende waardes handhaaf:

nederigheid in ons lewe voor God
nugterheid in ons omgang met die Woord
menslikheid in ons verhoudings met mekaar en ander mense

Dit wil ons nastreef deur:

gehoorsame uitlewing van die Woord
deurleefde en eietydse prediking
entoesiastiese uitdra van die Evangelie
visioenere leierskap op alle terreine
liefdevolle ondersteuning van alle mense in nood
op die uniekheid van Christus en sy Kerk te fokus.

Kontak besonderhede:
Web adres: www.nhka.co.za
Tel. Nr. 012 322 8885

 
 
 
     
 
MEER OOR ONS
 
Ons Visie
Bedieningsplan
Ons Predikant
Kategese
 
 
 
 
 

 

NHK AUDITORUIM
 
Fasiliteite
Foto's
Gebeure
 
 
 
 
 
 
DIENSGROEPE
 
Gasvryheids Groepe
Sieke sorg
 
 
 
 
 
 
 
NHSV
 
Wie is ons?
Wat doen ons
Wanneer ons dit doen
 
 
 
 
 
 
AFKONDIGINGS
 
Prediking
Kategese
Tee
Verjaarsdae
Jeugwerk
Bybelstudie
Kerkraad
 
 
 
KONTAK ONS
 
Ds. Schalk Kok
Tel: 018 294 4966
 
E-mail: info@nhkpotchnoord.co.za
 

 
 
 
 
 

Nederduisch Hervormde Kerk Potchefstroom Noord