KONTAK AUDITORIUM

 
Om meer uit te vind oor die NHK Ouditorium kan u ons kontak:

Nederduitsch Hervormde Kerk
Potchefstroom-Noord
Hennie Bingle straat 15
Mooivallei Kleinhoewes
Potchefstroom
2520

Eldi Cloete - Saal en Ouditorium besprekings / Kwotasies
Tel: 018 294 4882 (k/u) - 082 579 2563

Dagboek besoek - www.mooirivierevents.co.za
 
Epos: events@nhkpotchnoord.co.za 

www.nhkpotchnoord.co.za
 
 

     
 
MEER OOR ONS
 
Ons Visie
Bedieningsplan
Ons Predikant
Kategese
 
 
 
 
 

 

NHK AUDITORUIM
 
Fasiliteite
Foto's
Gebeure
 
 
 
 
 
 
DIENSGROEPE
 
Gasvryheids Groepe
Sieke sorg
 
 
 
 
 
 
 
NHSV
 
Wie is ons?
Wat doen ons
Wanneer ons dit doen
 
 
 
 
 
 
AFKONDIGINGS
 
Prediking
Kategese
Tee
Verjaarsdae
Jeugwerk
Bybelstudie
Kerkraad
 
 
 
KONTAK ONS
 
Ds. Schalk Kok
Tel: 018 294 4966
 
E-mail: info@nhkpotchnoord.co.za
 

 
 
 
 
 

Nederduisch Hervormde Kerk Potchefstroom Noord