GEMEENTE VERGADERINGS 2019
 
Gemeentevergaderings word vier keer per jaar gehou, direk na die erediens.

Die volgende vergadering vind plaas op:

10 Maart 2019
26 Mei 2019
25 Augustus 2019

NAGMAAL:
Nagmaal word vier keer per jaar bedien.

Die volgende nagmaal geleentheid vind plaas op Sondag:

10 Maart 2019
26 Mei 2019
25 Augustus 2019

 

 

 
 
     
 
MEER OOR ONS
 
Ons Visie
Bedieningsplan
Ons Predikant
Kategese
 
 
 
 
 

 

NHK AUDITORUIM
 
Fasiliteite
Foto's
Gebeure
 
 
 
 
 
 
DIENSGROEPE
 
Gasvryheids Groepe
Sieke sorg
 
 
 
 
 
 
 
NHSV
 
Wie is ons?
Wat doen ons
Wanneer ons dit doen
 
 
 
 
 
 
AFKONDIGINGS
 
Prediking
Kategese
Tee
Verjaarsdae
Jeugwerk
Bybelstudie
Kerkraad
 
 
 
KONTAK ONS
 
Ds. Schalk Kok
Tel: 018 294 4966
 
E-mail: info@nhkpotchnoord.co.za
 

 
 
 
 
 

Nederduisch Hervormde Kerk Potchefstroom Noord